Momenteel ben ik met zwangerschapsverlof. Ik hoop je in september weer te zien!

Privacy & Cookieverklaring

november 2022

 

House of Body & Mind vindt jouw privacy belangrijk! Wij houden ons dan ook aan de
relevante privacywet en doen ons best om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Dit
betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken:

  • Zo min mogelijk persoonlijk gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jou bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we tijdens consulten en in de onlinestudio
allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wil
weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op via
hello@houseofbodyandmind.nl.

DOSSIERVORMING CONSULTS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat House of Body & Mind een dossier
aanlegt. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en eventuele
gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alleen de behandelend coach heeft toegang tot het dossier en wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

House of Body & Mind heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dat betekent dat alle persoonlijke informatie en informatie over je fysieke en mentale gezondheid tussen jou en de behandelend coach blijft, tenzij jij zelf specifiek toestemming geeft om gegevens (eventueel geanonimiseerd) te delen met derden.

JOUW ACCOUNT ONLINE STUDIO

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan
informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen Daarmee maken wij een account.
Op dit account kun je inloggen met deze gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken:
• NAW gegevens
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Geboortedatum
• Nickname
• Profielfoto
• IP-adres
• Factuuradres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze
informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze
informatie tot dat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt.

EEN ABONNEMENT AFSLUITEN

Je kunt bij onze website House of Body & Mind een betaald abonnement afsluiten, waarbij
wij jouw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken
• NAW gegevens
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Geboortedatum
• Profielfoto
• IP-adres
• Factuuradres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze
informatie tot dat je het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

RECLAME & MAILINGS

Wij willen jou graag op de hoogte houden over aanbiedingen, nieuwe producten en diensten zoals workshops en retreats. Dit doen wij per e-mail en/of via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mailings. Gebruik de afmeldoptie in de email of geef je
voorkeuren door via je account.

VERSTREKKING AAN BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, indien wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

STATISTIEKEN

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch
hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken
over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan letten goed op wat er mis kan gaan.

WIJZIGINGEN IN DE PRICVACYVERKLARING

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS

Als je vragen hebt of wil weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
• Je kan uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee
doen;
• Je hebt het recht op inzage in de precieze persoonsgegevens & dossiervorming die
we hebben;
• Je kan fouten laten corrigeren;
• Je kan verouderde persoonsgegevens laten verwijderen;
• Je kan toestemming intrekken;
• Je kan een bepaalde verwerking beperken;
• Je kan bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte
stellen

KLACHT INDIENEN

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een email sturen naar hello@houseofbodyandmind.nl. Wij pakken elke klacht intern op en nemen
contact met je op. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

House of Body & Mind
Oudegoedstraat 115 7413EC Deventer
hello@houseofbodyandmind.nl
0619293626
KVK: 87791161